SEURAKUNNANVALTUUSTOVAALIT LÄHESTYVÄT

Tapahtuman päivämäärä:
Tapahtumapaikka:
, ,

KAAKKOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

SEURAKUNNANVALTUUSTON VAALI

Vaalin toimittamisen aika

Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston vaali toimitetaan 5.-9.11.2023. Vaalissa valitaan seurakunnanvaltuustoon yhteensä viisitoista (15) jäsentä seurakunnan alueelta.

Seurakunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.5.2023 päättänyt jakaa seurakunnan seuraaviin vaalialueisiin:

  1. Lappeenrannan vaalialue (Lappeenranta, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari): 5 valtuustopaikkaa.
  2. Imatran vaalialue (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala): 2 valtuustopaikkaa.
  3. Kouvolan vaalialue (Kouvola, Luumäki): 3 valtuustopaikkaa.
  4. Haminan vaalialue (Hamina, Miehikkälä, Virolahti): 1 valtuustopaikka
  5. Kotkan vaalialue (Kotka, Loviisa, Lapinjärvi, Myrskylä, Pyhtää): 4 valtuustopaikkaa

Äänioikeutettujen luettelo

Äänioikeutettujen luettelo on nähtävillä kirkkoherranvirastossa, Kristiinankatu 5, 53900 Lappeenranta, 16.-22.9.2023 välisenä aikana. Vaatimus äänioikeutettujen luettelon korjaamisesta on jätettävä kirkkoherranvirastoon viimeistään tiistaina 26.9.2023 klo 16.00 mennessä. Vaalilautakunta vahvistaa äänioikeutettujen luettelon kokouksessaan 27.9.2023.

Ehdokkaitten asettaminen

Kahdella Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus asettaa omalla vaalialueellaan ehdokkaita seurakunnanvaltuustoon.

Esitys on tehtävä kirjallisesti ja kussakin esityksessä voidaan esittää enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuustoon jäseniä eli Lappeenrannan vaalialueella enintään viisi (5) jäsentä, Imatran vaalialueella enintään kaksi (2) jäsentä, Kouvolan vaalialueelta enintään kolme (3) jäsentä, Haminan vaalialueelta enintään yksi (1) jäsen ja Kotkan vaalialueelta enintään neljä (4) jäsentä.

Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika ja kotikunta ja se on vähintään kahden (2) Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan jäsenen allekirjoitettava.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon, Kristiinankatu 5, 53900 Lappeenranta, viimeistään 21.9.2023 klo 14 mennessä.

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoinen seurakunnanvaltuuston vaalissa on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan päätoiminen työntekijä.

Vaalilautakunta laatii seurakuntaan toimitettujen asiakirjojen perusteella ehdokasluettelon sekä ilmoituksen äänestysajoista ja äänestyspaikoista, vaalitavasta sekä siitä, milloin vaalin tulos julkaistaan. Tässä edellä mainitut asiat sisältävä ilmoitus asetetaan nähtäväksi kirkkoherranvirastossa seurakunnan ilmoitustaululle 6.10.2023 sekä julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

Lappeenranta 30.5.2023
Timo Tynkkynen, kirkkoherra
vaalilautakunnan puheenjohtaja

« Tapahtumat